مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان به عنوان قدیمی ترین بنای قاجاری ایران در قالب word و در 84 صفحه

فایل مطالعه، مستندنگاری و مرمت کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان در قالب word و در 84 صفحه به عنوان کامل ترین و جامع ترین پروژه درباره کاخ آغا محمد خان قاجار به عنوان قدیمی ترین بنای دوره قاجار در ایران می باشد. این فایل علاوه بر مطالعه، مستند نگاری و مرمت دارای نقشه های معماری بنا از قبیل پلان، نما، برش و نقشه های سه بعدی وضع موجود و سه بعدی باز سازی شده بنا در دوره های مختلف و عکس های بنا در وضع موجود و عکس های قدیمی بنا می باشد و شامل موارد زیر است:

فهرست

بخش اول: 

مطالعات و اتفاقات تاریخی سلسله قاجاریه     

ستاره دنباله دار و نوزاد بدون دنباله     

آقا محمدخان قاجار در سن سیزده سالگی     

مرگ جیران و مسافرت آقامحمدخان قاجار به استرآباد     

برتخت نشستن آقامحمدخان در مازندران    

چرا مردم بر آقامحمدخان شوریدند؟     

مذاکره برای کشتن آقامحمدخان قاجار     

بخش دوم    

مختصری از تاریخ استراباد از نگاه مورخین و جهانگردان     

دروازه های قلعه استراباد     

محله‌های استراباد     

دیوانخانه بزرگ نعلبندان استراباد     

عمارت سلیمان خانی     

میدان توپخانه و انبار توپخانه قورخانه استراباد     

تلگرافخانه استراباد     

انبار ذخیره و دیوانخانه استراباد     

عمارت کلاه فرنگی از بناهای استراباد در محله نعلبندان     

کلاه فرنگی و عمارت چهارفصل بدیع الزمان میرزا     

عمارت و باغ کنسولگری روس در محله نعلبندان     

بخش سوم   

سبک‌های هنر و معماری دوره قاجاریه     

نخستین مقطع سبک هنری قاجار: سلطنت فتحعلیشاه     

سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه: دومین مقطع سبک هنری قاجار     ..

بخش چهارم     

مطالعات تاریخی و معماری دارالحکومه و عمارت آقامحمدخان گرگان     

توصیف فضای بافت دارالحکومه آقا محمد خانی      

نقشه مجموعه‌های حکومتی در گرگان     

توصیف معماری وضع موجود بنا